سالاد تونی مانتانا

۳۹,۰۰۰ تومان

سالاد تونی مانتانا؛ مناسب برای شکستن رژیم!
.
سالاد موجود غلط اندازیه؛ همه قبل از غذا می خورن که مثلا اشتهاشون کم بشه، ولی ما می خوریم که معده رو برای حمله غذای اصلی آماده کنیم، در واقع سالاد به عنوان نرمش قبل از شیرجه به حساب میاد. ما دیدیم حالا که اینطوریه نرمش رو سنگین تر برداریم که فشار رو از معده بی زبون کم کنیم. اینطوری شد که جمع ماهی تن، ریزوتو، کاهو، پنیر و زیتون شد یک غذای سالم و شکم سیر کن. 
.
ما فهمیدیم که «تونی مانتانا» کاراکتر فیلم «صورت زخمی» اگر میزد تو‌ کار تن ماهی، نه صورتش زخمی میشد نه اون اتفاقا و مصیبتا پیش میومد. الکی هم عصبانی نمیشد کشت و کشتار راه نمی انداخت، چون ماهی امگا۳داره که برای قلب خوبه که در نهایت قلب خوب مساوی با اخلاق خوبه!
.
چه رژیم باشین، چه رژیم نباشین، چه به زور مجبورتون می کنن رژیم بگیرین، چه یواشکی شبها سر یخچال نون خامه ای می خورین، سالاد تونی مانتانا جوابه براتون!

 

  • نظرات