آب پرتقال

۱۵,۰۰۰ تومان

360 سی سی آب پرتقال تازه و طبیعی

101

آب پرتقال؛ ویتامین سی بخور!

زمونه خوبی شده؛ قبلاً بعضی میوه ها فصل داشت، همین پرتقال. باید صبر میکردیم پاییز بشه، هوا سرد بشه (بدبختی مصادف میشد با شروع مدرسه ها تا پرتقال ها بیان به بازار و بخریم و بیشتر وقتها کنار لقمه نون و پنیری که می بردیم مدرسه یه پرتقال هم بود. الان ولی پرتقال میوه چهارفصل شده، قدرت خدا! هر وقت اراده کنی، هست. 
ولی آب پرتقال داستانش جداست؛ آب پرتقال یعنی پرتقال بدون زحمت، یعنی گرفتاری پوست کردن و حالا چاقو بیار!، با ناخن نه!، اینا رو نداره، هلو برو تو گلو!

 
آب پرتقال به عنوان پدر آبمیوه ها شناخته شده و از این تریبون به پدر سلام می کنیم.
 
بوی پرتقال آدمو می بره به مدرسه و همون لقمه و راه مدرسه و نیمکت و تخته سیاه؛ پرتقال یار دبستانی ماست و چه خوبه اون زمان که برگهای پاییزی می ریزن، غم و غصه هم بریزن و جاشو یک قلپ آب پرتقال مَشتی بگیره! 

 

  • نظرات